Cursos per a adults

Forty Plus, anglès pels adults que necessiten anglès.

Curs dirigit a persones adultes de més de 40 anys que no han estudiat mai anglès.

Descripció:
Curs d’una durada de dos anys dissenyat per tal que persones adultes de més de 40 anys que no han estudiat mai anglès aprenguin la llengua anglesa sense angoixa.

L’objectiu del curs és adquirir un nivell d’anglès elemental (A1) i que l’alumne sigui capaç de comunicar-se en situacions quotidianes utilitzant expressions freqüents i senzilles destinades a satisfer les necessitats de tipus immediat i relacionar-se de forma elemental com, per exemple quan va de viatge, amb persones de parla estrangera.

Un cop finalitzat el curs els alumnes Forty Plus poden continuar participant en un curs ordinari per adults per, si és el cas, assolir el nivell necessari i presentar-se als exàmens oficials.

Metodologia:
El curs segueix una metodologia molt pràctica, aplicant els coneixements a situacions reals del dia a dia. El procés d’aprenentatge segueix un ritme molt gradual i progressiu.

Gradualment s’introdueix la gramàtica i vocabulari bàsic per a poder parlar i escriure i es treballa amb especial atenció l’expressió oral, que normalment presenta una important dificultat i també inseguretat.

Materials:
English for Adults (New Burlington)
English For Life (Oxford)
English File Elementary (Oxford)
Mitjans audiovisuals interactius

Horaris:
Dimarts i dijous a les 19.30

© Dickens English School, 2019

Up to date, desperta l'anglès que portes dins!

Curs dirigit a persones adultes que van estudiar anglès en diverses ocasions i que estan fartes de començar de zero.

Descripció:
Curs dirigit a persones adultes que van estudiar anglès en diverses ocasions en el passat i que quan volen tornar a emprendre els seus estudis d’anglès no volen començar des de zero i/o repetint gran part del que ja havien estudiat en més d’una ocasió, sinó que volen un curs intensiu i ràpid per posar-se al dia i poder així incorporar-se a un curs ordinari que es correspongui al seu nivell.

El curs està estructurat en sessions independents de 2,5 hores i per blocs temàtics de manera que cada estudiant, després de la consulta i assessorament del professor, pot triar quines són les sessions que li interessen o li són més necessàries.

Metodologia:
El curs combina la metodologia tradicional amb propostes pedagògiques més actuals com les activitats interactives i participatives que fan ús de les noves tecnologies i Internet.

Materials:
Move Elementary/Pre-Intermediate (Macmillan)
Essential Grammar in Use (Cambridge)
English Grammar in Use (Cambridge)
Recursos audiovisuals i interactius

Horari:
La durada del curs és de tres mesos i els horaris s’intentaran adaptar a la disponibilitat desl alumnes.

© Dickens English School, 2019