L'estil peculiar de Dickens Valls

Dickens English School, és d’un centre d’ensenyament d’anglès, a Valls, per a estudiants de totes les edats. S’imparteixen classes per als més menuts, a partir de P3, per alumnes de primària, ESO, Batxillerat, Cicles formatius i universitaris. Compta també amb cursos extensius per adults i també cursos Up to date per aquells que ja havien fet anglès fa anys i desitgen posar-se al dia. Tots aquells alumnes que ho desitgen poden optar per cursos per obtenir els certificats i títols oficials que acrediten el coneixement de la llengua anglesa.

El projecte educatiu de Dickens English School Valls aposta per una diversificació equilibrada d’estratègies, metodològiques i recursos. És per això que s’utilitzen metodologies tradicionals com les classes magistrals clàssiques, lectures i exercicis escrits però també les propostes pedagògiques més innovadores, que combinen els mètodes inductiu i deductiu i fomenten activitats interactives i participatives, que fan ús de les tecnologies i internet com per exemple les WebQuests.

L’Escola disposa de sis aules diferents al voltant de la gran plaça que és l’aula central, la Trafalgar Square, que és la que es fa servir per a grups grans o per treballar en grups multidisciplinaris. Les aules disposen d’equips audiovisuals i connexió a internet.

Dickens English School Valls, és el centre d’ensenyament d’anglès dirigit per Dolors Batalla. Està ubicat al Barri Antic de Valls, a prop del col·legi Cor de Maria i de l’aparcament de l’Escorxador.